Osnovi elektronike


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Osnova elektronike, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Definiše osnovne karakteristike poluprovodnika i pn spoja; 2. Obrazlaže osnovne pojačavačke karakteristike različitih tipova tranzistora; 3. Ispituje režim rada bipolarnog tranzistora uključujući i model za male signale; 4. Tumači princip rada i razlike između diferencijalnog pojačavača i pojačavača snage; 5. Analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima, impulsnim kolima (CR i RC); 6. Tumači osnovne šeme oscilatora, stabilizatora i ispravljačkih kola; 7. Analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola; 8. Razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Srđan3
5P


Lakičević Maja
2
5P
1
5P