Praktikum softverskih alata


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. .integrisati realne funkcije jedne realne varijable i.izračunati vrijednosti jednostavnijih matematičkih izraza u MATLAB-u 2. .nacrtati grafik realne funkcije jedne realne varijable definisane na segmentu. 3. .napisati jednostavnije računaske programe u MATLAB-u 4. ustanoviti (sličnost / razliku) između grafičkog (LabVIEW) i tekstualnog (MATLAB) pristupa programiranju 5. kreirati vlastiti virtualni mjerni instrument čije funkcije ostvaruje računar 6. integrisati računar i Labview programski paket u proces mjerenja i prikaza podataka 7. identifikovati mogućnosti upotrebe računara kao mjernog instrumenta i povezati računar sa vanjskim jedinicama (elektronskim, mehaničkim i sl.) idizajnirati programsku aplikaciju za mjerenje upotrebom grafičkog programskog jezika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Milovan2
7P