Inženjerska matematika


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sto student zavrsi ovaj kurs bice u mogucnosti da: Navede primjene dvostrukog , trostrukog ,povrsinskog i krivolinijskog integrala . 2. Rjesava konkretne zadatke u kojima se trazi da izracuna visestruke, povrsinske i krivolinijske integrale. 3. Objasni i primijeni osnovne pojmove teorije polja (gradijent,divergencija.rotor). 4.Objasni i primijeni razlaganje funkcija u Tejlorov i Furijeov red. 5.Rjesava linearne diferencijalne jednacine viseg reda sa konstantnim koeficijentima. 6. . Izracuna korijen i stepen kompleksnog broja i navede elementarne kompleksne funkcije. 7. Navede i primijeni teoreme o potrebnim i dovoljnim uslovima za diferencijabilnost kompleksne funkcije , Kosijevu teoremu i teoremu o ostacima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašović-Jančić Sanja3
4S+8P


Ćalasan Rajko
2
4S+8P