Uvod u mehatroniku


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije generalne principe mehatronike, 2. razumije na koji način funkcionišu komponente koje čine mehatronički sistem, uključujući aktuatore, senzore, kontrolere i elektronske komponente, 3. razumije praktične aplikacije mehatroničkih sistema kao što su primjene u proizvodnji, automobilskim sistemima i robotici.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukanović Milena2
2S+2P
1
2S+2P
1
2S+2P