Industrijska pneumatika


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na kraju ovoga kursa student bi trebalo da bude sposoban da: 1. tumači pneumatske šeme; 2. da projektuje pneumatske i elektropneumatske upravljačke sisteme; 3. da primjenjuje softverske alate za projektovanje i analizu pneumatskih i elektropneumatskih upravljačkih šema; 4. da vrši određena mjerenja u pneumatici; 5. da prati i primjenjuje novine u razvoju industrijske pneumatike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijanović Marina2
1S+6P
1
1S+6P
1
1S+6P