Teorija sistema automatskog upravljanja


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Zečević Žarko3x1S
7S+8P