Stručna i laboratorijska praksa K2


Semestar: 8
ECTS: 2.25
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći samostalno da: 1. Analizira mogućnosti preduzeća u vezi sa poslovima vezanim za razvoj proizvoda 2. Planira aktivnosti razvoja proizvoda u preduzeću 3. Izvodi aktivnosti razvoja proizvoda u preduzeću 4. Organizuje aktivnosti razvoja proizvoda u preduzeću 5. Izrađuje, organizuje i arhivira tehničku dokumentaciju u preduzeću

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Radoslav1x1
2B
1x1
2B