Alati i pribori


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izvrši podjelu alata i pribora i utvrdi pravila za njihovo konstruisanje. 2. Objasni postupak izrade alata za obradu metala plastičnom deformacijom, obradu metala rezanjem, obradu metala pod pritiskom i obradu plastičnih masa presovanjem. 3. Izvrši proračun dimenzija radnih elemenata alata, proračun radne sile za konkretan alat i proračun geometrije alata i pribora. 4. Odredi odgovarajuće materijale za radne i konstruktivne elemente alata i pribora. 5. Izvrši odabir pribora za konkretan alat i navede uputstva za konstruisanje i korišćenje pribora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šibalić Nikola2


Zogović Vukašin
2