Fleksibilni proizvodni sistemi


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni pojmove fleksibilnih proizvodnih sistema i principe formiranja fleksibilnih sistema, 2. istražuje mogućnost primjene različitih modela fleksibilnih proizvodnih sistema za realne uslove, 3. planira primjenu fleksibilnih sistema u cilju unapređenja postojećeg stanja, 4. analizira koristi od primjene fleksibilnih proizvodnih sistema,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujović Aleksandar2
2