Industrijska dinamika


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razumije procesni pristup Razumije dinamiku odvijanja procesa Razumije principe LEAN koncepta Razumije MRP i ERP koncept Razumije JIT, Kanban i Kaizen pristup Primjenjuje AHP metodu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šaković-Jovanović Jelena 2
2