Integrisano upravljanje održavanjem


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Formira i analizira sliku stanja proizvodnog sistema u vremenu 2. Definiše osnovne parametre efektivnosti i gotovosti proizvodnog sistema 3. Propisuje metode i postupke održavanja u preduzeću 4. Primjenjuje osnovne postupke mjerenja i analize vibracija za ocjenu stanja tehničkog sistema 5. Primjenjuje osnovne postupke tehničke dijagnostike za procjenu stanja kotrljajnih ležajeva 6. Definiše osnovni koncept održavanja u preduzeću.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Radoslav2
2