Motori SUS


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Klasifikuje motore SUS, definiše konstruktivnu koncepciju motora, 2. Proračuna kinematiku i dinamiku motorskog mehanizma, analizira sile i inercione momente motora, 3. Izvrši uravnoteženje sila i momenata jednocilindričnog i višecilindričnog motora, i uravnoteženje snage, 4. Predvidi neophodne pomoćne uređaje i opremu benzinskih i dizel motora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajković Vladimir2


Simović Sreten
2