Odabrana poglavlja iz ekologije


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasni način ostvarivanja smješe i sagorevanja kod benzinskih i dizel motora, 2. Opiše mehanizme nastajanja toksične izduvne emisije motora, objasni načine ispitivanja prema EU/ECE normama, 3. Definiše i analizira načine za smanjenje emisije zagađivača, uključujući naknadni tretman izduvnih gasova i efekte primjene alternativnih goriva, 4. Tumači ostale načine uticaja motora i vozila na životnu sredinu (buka, otpadne materije, recikliranje).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajković Vladimir1
1P


Vujadinović Radoje1
1P


Grdinić Mirjana
2
1P