Ploče na bazi drveta


Semestar: 7
ECTS: 6.75
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše pojmove i tehnike izrade furnira. 2. Opiše i implementira tehnologije izrade ploča na bazi furnira, masivnog i usitnjenog drveta. 3. Definiše fehnološke faze i operacije u procesu proizvodnje ploča iverica. 4. Opiše i objasni procese: skladištenja, propreme drvne sirovine, sitnjenja drveta, transporta usitnjnog drveta, siliranja, sušenja i klasifikacije iverja, doziranja itd. 5. Definiše vezivno sredstvo kod proizvodnje ploča iverica. 6. Opiše i implementira postupak formiranja iverastog tepiha i proces predpresovanja i presovanja. 7. Definiše završnu obradu ploča iverica.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šibalić Nikola3
3