Grijanje i provjetravanje


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši proračun toplotnih gubitaka objekta 2. Izabere odgovarajuća grejna tijela i prateću opremu 3. Definiše i dimenzioniše cijevnu mrežu 4. Opiše i analizira različite sisteme grijanja 5. Definiše regulaciju rada grejne instalacije 6. Opiše i analizira različite sisteme provetravanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Vladan2x1
7B+4P


Tombarević Esad
2x1
7B+4P