Projektovanje energetskih postrojenja


Semestar: 7
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Opiše osnovnu energetsku opremu hidroelektrana 2. Definiše dijagrame opterećenja 3. Izvrši proračun i izbor opreme HE 4. Opiše osnovnu energetsku opremu termoelektrana 5. Izabere toplotnu šemu i izvrši njenu optimizaciju 6. Analizira troškove proizvodnje 7. Opiše i analizira alternativne energetske izvore

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Vladan1x1
7B+6P


Karadžić Uroš1x1
7B+6P


Šekularac Milan
2x1
7B+6P