Termotehničke instalacije


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše sadržaj glavnih mašinskih projekata 2. Opiše i definiše potreban grafički sadržaj glavnih mašinskih projekata 3. Izvrši proračun tehnološkog procesa 4. Izvrši proračun napojnog sistema 5. Izvrši proračun kompresorskog postrojenja 6. Definiše podloge za ostala projektovanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Vladan2x1
7B+5P


Tombarević Esad
2x1
7B+5P