Mjerenje i simulacija energetskih procesa


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Interpretira značaj eksperimenata u istraživačkom procesu; 2. Opiše eksperimentalnu instalaciju u Laboratoriji za Energetiku Mašinskog fakulteta; 3. Poznaje i interpretira standarde za mjerenje temperature; 4. Opiše principe rada termo-električnih uređaja za mjerenje temperature (termoparovi, termorezistori itd.) 5. Interpretiraju i izračunaju vremensku karakteristiku senzora u laboratoriji; 6. Interpretiraju i predstave metodu za izračunavanje karakteristike blende za mjerenje protoka; 7. Interpretiraju i izračunaju bilanske toplotne pumpe vazduh – voda primjenom svih mjernih uređaja na instalaciji za klimatizaciju;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šekularac Milan2x1
7B+4P
2x1
7B+4P