Inženjerska ekonomija i ekonomika kvaliteta


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Definiše i izračuna troškove kvaliteta. 2. Izračuna trenutne, buduće vrijednosti i anuitete u ekonomskim analizama. 3. Prikaže uticaj vremena na donošenje investicionih odluka. 4. Uporedi varijante projektnih rešenja. 5. Uradi aplikacije ekonomike kvaliteta za proizvodne organizacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukčević Milan3
2