Projektovanje metalnih konstrukcija


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju projektovanje metalnih konstrukcija - Opišu i analiziraju projektovanje djelova metalnih konstrukcija. - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke projektovanih metalnih konstrukcija. - Projektuju jednostavne metalne konstrukcije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Burić Milorad4