Proračun drvenih konstrukcija


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Poznaju drvo kao materijal, vrste i tehnička svojstva sa posebnim akcentom na mehanička svojstva drveta 2. Proračunavaju i dimenzionišu drvene konstrukcije. 3. Poznaju spojna sredstva i veze i nastavke u drvenim konstrukcijama. 4. Proračunavaju rešetkaste drvene nosače. 5. Proračunavaju i dimenzionišu lamelirane lijepljene drvene konstrukcije. 6. Poznaju veze i nastavke lameliranih lijepljenih drvenih konstrukcija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Savićević Sreten3
2