Mehanizmi u mašinama i uređajima za mehaničku preradu drveta


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

9. Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 10. 1. Uočava tipove mehanizama u procesima prerade drveta; 11. 2. Uočava tipove mehanizama u mašinama I uređajima za preradu drveta; 12. 3.Vrši geometrijsku analizu mehanizama; 13. 4. Vrši kinematičku analizu mehanizama; 14. 5. Vrsi dinamičku analizu mehanizama uz primjenu odgovarajućeg softvera;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćulafić Goran3
2