Numeričke metode


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i rješava programiranjem sisteme nelinearnih algebarskih jednačina; 2. Razumije i rješava programiranjem iterativnim metodama sisteme jednačina; 3. Prepoznaje i razumije principe numeričkog diferenciranja; 4. Razumije i programira sisteme običnih diferencijalnih jednačina; 5. Razumije i programira parcijalne diferencijalne jednačine eliptičkog, hiperboličkog i paraboličkog tipa; 6. Razumije i programira jednačine kojima se opisuju strujanja u složenim cjevovodima; 7. Razumije i programira konvektivno-difuzioni oblik transportne jednačine;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vušanović Igor3
2