Toplotne turbomašine


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše podelu i klasifikaciju turbina 2. Opiše strujanje pare u turbinskim stepenima i turbinama 3. Opiše i definiše gubitke i stepen korisnosti turbine 4. Opiše regulaciju rada parnih turbina 5. Opiše gasnoturbinski proces i osnovne elemente gasnih turbina 6. Opiše kombinovane procese parnih i gasnih turbina

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Vladan4