Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Razgovara o važnim događajima u životu i ličnim dilemama 2. Napiše izvještaj za novine i govori o prednostima i nedostacima života u sredinama iz koje dolazi 3. Rješava probleme na koje može naići u radu sa turistima 4. Izlaže ideje o mogućim načinima prikupljanja sredstava za dobrotovorne organizacije 5. Uradi anketu o značaju novca i važnim stvarima u životu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANELA PEJAKOVIĆ
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ