OSNOVI POSLOVNE INFORMATIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Imenuje, opiše i obrazloži pojmove iz informatike i računarstva; - Razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; - Primijeni programe za obradu teksta (Word), tabelarne proračune (Excel) i prezentacije (Power Point) za obradu podataka; - Manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; - Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ

Promjena termina popravnog zavrsnog ispita

Termin popravnog ispita

Termin ispita

Termin kolokvijuma

Konsultacije 04.12.2020.

Drugi rok

Materijal iz Excel-a sa predavanja

Priprema Excel