Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Opiše svoje vještine i napravi upitnik o vještinama 2. Govori o različitim destinacijama, različitim običajima, opisuje destinacije 3. Opisuje paket aranžmane, organizuje pakat aranžmane 4. Govori o razlozioma zbog kojih ljudi putuju i o novcu kojeg troše na putovanja 5. Prepozna potrebe turista, osmisli neki proizvod, predstavi ga javnosti 6. Opisuje različita zanimanja na putničkim brodovima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija