MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja pojmova vezanih za turističku destinaciju; anliziranja nivoa konkuretnosti turističke destinacije; razumijevanja i implementiranja koncepta održivog razvoja na nivou turističke destinacije; kreiranja marketing miksa turističke destinacije; analiziranja mezo okruženja turističke destinacije; analiziranja mikro okruženja turističke destinacije; analiziranja makro okruženja turističke destinacije; i strategijskog upravljanja turističkom destinacijom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Korekcije termina polaganja kolokvijuma

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske knjige/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić