Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Napiše CV i motivaciono pismo i konkuriše za posao 2. Bez pripreme odgovori na pitanja poslodavca o radnom iskustvu i svojim pozitivnim osobinama 3. Informiše turiste o novim ponudama u agenciji— o svadbenim putovanjima 4. Organizuje svadbeno putovanje u skladu sa željama klijenata 5. Objasni klijentima ili partnerima uslove vezane za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu 6. Potraži i prenese turistima informacije o obaveznom ili dopunskom osiguranju 7. Napiše ponudu za krstarenje 8. Objasni turistima / klijentima postupak dobijanja različitih vrsta viza 9. Identifikuje prevoznike, prevozna sredstva i prenese informacije o maršrutama i redu vožnje 10. Potraži i analizira ponude za učenje ruskog jezika kao jezika turističke struke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA