POZNAVANJE NAMIRNICA I EKOLOŠKA HRANA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Poznavanje namirnica i ekološka hrana očekuje se da student: Definiše osnovne komponente hrane. Razlikuje specifičnosti sastava pojedinih grupacija namirnica. Kritički ocjenjuje namirnice s obzirom na njihovu prehrambenu vrijednost i kvalitet. Prepoznaje značaj kvaliteta i zdravstvene sigurnosti hrane za njihovu primjenu u turizmu. Vrednuje važnost nacionalne gastronomije kao važnog elementa turističkog proizvoda jedne turističke destinacije. Raspoznaje značaj organske hrane u turističkoj ponudi. Primijenjuje stečena znanja u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ

Termin popravnog ispita u septembarskom ispitnom roku za studente obnovce

Termini ispita u septembarskom roku za studente obnovce

Korekcija termina završnog ispita u Covid roku

Termin popravnog završnog ispita za studente obnovce

Termin redovnog ispita za studente obnovce

Martovski rok