MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije ulogu i oblike marketing komuniciranja u turizmu - Objašnjava osnovne karakteristike marketing komuniciranja u turizmu - Analizira različite komponente marketing komunikacionog miksa - Upravlja događajima u turizmu - Planira, organizuje, kontroliše i evaluira događaje na nivou turističke destinacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Termini ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati redovnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma