MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije ulogu i oblike marketing komuniciranja u turizmu - Objašnjava osnovne karakteristike marketing komuniciranja u turizmu - Analizira različite komponente marketing komunikacionog miksa - Upravlja događajima u turizmu - Planira, organizuje, kontroliše i evaluira događaje na nivou turističke destinacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati redovnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termini završnog ispita

Najava popravnog kolokvijuma

Najava redovnog kolokvijuma