OSNOVI TURIZMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše i razumije turizam kao prostorni, sociološki i ekonomski fenomen Analizira i pojašnjava faktore turizma/tražnje, ponude, komunikativne, receptivne, posredničke/. razumije kategorizaciju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori. Razumije specifičnosti turističkog tržišta. Analizira elastičnost turističke tražnje i neelastičnost ponude. Razumije pozitivne i negativne efekte turizma. Obrazlaže ekonomske i neekonomske funkcije turizma. Definiše kapacitet nosivosti. Razumije održivi turizam i upravljanje turističkim resursima. Razumije osnove marketinga u turizmu. Definiše turističku politiku. Poznaje vrste istraživanja u turizmu i načine statističkog praćenja turističkog prometa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ