ISTORIJA UMJETNOSTI I KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student je sposoban da razumije periodizaciju kulturnog nasljeđa i ostatke materijalne i duhovne kulture određenog prostora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA