MARKETING U TURIZMU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za marketing u turizmu - Istražuje tržišne odnose ponude i tražnje u skladu sa novim trendovima u turizmu - Identifikuje i razumije elemente marketing aktivnosti u turističkoj industriji - Koristi instrumente marketing miksa u turizmu - Strateški usmerava i valorizuje marketing aktivnosti u turizmu - Stvara pretpostavke za rast konkurentnosti turističke destinacije i preduzeća u turizmu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ