MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za turističke destinacije. Analizirati makro i mikro okruženje turističkih destinacija. Upoređivati uticaje koncepta održivog razvoja turizma na razvoj turističkih destinacija. Kreirati strategijske aktivnosti u procesu upravljanja razvojem turističke destincije. Utvrditi strategijsko dizajniranje organizacije i revizije upravljačkih aktivnosti u procesu razvoja turističkih destinacija. Razumjeti značaj ljudskih resursa i etike u procesu strategijskog upravljanja razvojem turističke destinacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ