Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
1S+1P

Predlog ocjena - studenti magistarskih studija

Termin završnog ispita