KULTURNI TURIZAM


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ