STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje ključne procese koji se odnose na implementaciju marketing strategije na nivou turističke destinacije i preduzeća u turizmu i hotelijerstvu - Objašnjava strategijsko planiranje marketing aktivnosti i pronalazi tržišne mogućnosti u turizmu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ

Termin popravnog završnog ispita

Termin završnog ispita

Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.