Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove u strategijskom menadžmentu u turizmu. Analizirati međunarodnu turističku tražnju i ponudu. Kreirati konkretnu strategiju razvoja turizma na mezo, mikro i makro nivou. Kreirati inovativnu turističku ponudu. Kontrolisati proces strategijskog menadžmenta i upotrebljavati feedback kontrolu aktivnosti u turizmu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić