STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove u strategijskom menadžmentu u turizmu. Analizirati međunarodnu turističku tražnju i ponudu. Kreirati konkretnu strategiju razvoja turizma na mezo, mikro i makro nivou. Kreirati inovativnu turističku ponudu. Kontrolisati proces strategijskog menadžmenta i upotrebljavati feedback kontrolu aktivnosti u turizmu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
2S