TURISTIČKA POLITIKA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da razumiju i vladaju turističkom razvojnom politikom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
1S