Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da razumiju i vladaju turističkom razvojnom politikom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić