Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju valorizacijom prostornih potencijala

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija