METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Metodologija naučno istraživačkog rad očekuje se da studenti: Pravilno interpretiraju osnovne pojmove metodologije. Osmisle etape i proces naučnog istraživanja. Prikupe i vladaju informacijama. Primjenjuju istraživačke vještine u naučno-istraživačkom radu. Upotrebljavaju opšte i naučne metode. Izrade naučni i stručni rad. Prezentuju prikupljene i analizirane podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ