MENADŽMENT MARINA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju tehnikama menadžmenta u poslovanju marina

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ