Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: -prezentuje istorijski kontekst nekadašnje Crne Gore -imenuje najznačajnije putopisce XIX i XX vijeka koji su pisali o Crnoj Gori -identifikuje motive njihovih dolazaka, -analizira najznačajnije teme iz putopisa o Crnoj Gori -osmisli model za turističku valorizaciju nacionalnog kulturnog nasljeđa na bazi putopisa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termini ispita