UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student odsluša i položi ovaj ispit , biće u mogućnosti da: - Isplanira, izradi i razvija model menadžmenta projekta u turizmu, - Analizira različite preduzetničke inicijative i donese najbolju odluku, - Primijeni teorijska znanja u praksi, stvara nove ideje, - Upravlja troškovima, upravlja rizicima, - Donosi pravovremene odluke, planira, organizuje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
2S