Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za selektivni turizam. Analizirati ponudu i tražnju u selektivnom turizmu. Upoređivati uticaj pojedinih vidova selektivnog turizma na rast i razvoj destinacije. Kreirati set stimulativnih mjera i aktivnosti za razvoj različitih vidova selektivnog turizma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija