MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za selektivni turizam. Analizirati ponudu i tražnju u selektivnom turizmu. Upoređivati uticaj pojedinih vidova selektivnog turizma na rast i razvoj destinacije. Kreirati set stimulativnih mjera i aktivnosti za razvoj različitih vidova selektivnog turizma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
7S