Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje ključne procese koji se odnose na implementaciju marketing strategije na nivou turističke destinacije i preduzeća u turizmu i hotelijerstvu - Objašnjava strategijsko planiranje marketing aktivnosti i pronalazi tržišne mogućnosti u turizmu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin popravnog završnog ispita

Termin završnog ispita

Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.