Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student odsluša i položi ovaj ispit , biće u mogućnosti da: - Isplanira, izradi i razvija model menadžmenta projekta u turizmu, - Analizira različite preduzetničke inicijative i donese najbolju odluku, - Primijeni teorijska znanja u praksi, stvara nove ideje, - Upravlja troškovima, upravlja rizicima, - Donosi pravovremene odluke, planira, organizuje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Konsultacije

Konsultacije

Obavještenje- Termin polaganja kolokvijuma

Konsultacije

Konsultacije

Konsultacije